Devatenácté a dvacáté století lze pojmout jako největší industriální éru. Kromě parního stroje, motoru, elektrického proudu a rozvoje informačních technologií se v období industrializace ujala i osobitá architektura. Kladl se důraz především na účelnost. Estetika stavby se odebrala do pozadí a architekti přemístili svoji pozornost od vnějšku k vnitřnímu prostoru. Začalo se tak pracovat s termínem architektonický prostor. Stále více se prosazovaly nové materiály a technologie, jež vedly k rozvoji průmyslu. Levně a funkčně – tak zněly požadavky na architekturu, čímž se zapříčinilo oddělení architektury od inženýrství.

Hrubé materiály, zejména obnažené cihelné zdivo, ocelové nosníky, beton a sklo představují typické prvky industriální architektury. My si blíže představíme režné zdivo a industriální okna. Režné neboli lícové zdivo je typ cihlového vyspárovaného zdiva, které není omítnuto. Ražené lícové cihly jsou strojně vyráběné cihly, kdy je cihlářská hmota ražena do speciálních vypískovaných forem, které mají velikost dle požadovaného formátu cihly. Následně jsou cihly sušeny a poté vypalovány při teplotě kolem 1100°C. Výhodou takto vyrobeného zdiva je jeho odolnost vůči věku a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Velmi populární je režné zdivo především v Anglii, Irsku, Německu nebo v zemích Beneluxu, tedy převážně v rovinatých oblastech. V České republice si ho lze všimnout na pevnosti na Vyšehradě, na opevnění Terezín, nebo dokonce na Porodnici U Apolináře.

Industriální okna byla součástí starých hal a továren. Díky pevnosti materiálu mají industriální okna velmi tenké profily. Pro strukturální integritu je zapotřebí minimální množství rámovacího materiálu, který následně umožňuje čisté a jasné výhledy. Nyní slouží jako moderní prvek při proměně průmyslových či historických budov do podoby aul, škol, studijních učeben, nebo loftových bytů.

Industriální architektura může vyvolávat protichůdné emoce, jelikož má velmi specifickou atmosféru. Syrovost, drsnost, hrubost na druhou stranu jejich tajemnost a neotřelost umocňují výjimečnost této architektury, která vchází opět do „módy“. Při přestavbách průmyslových objektů se opotřebovanost považuje za přínosnou a chtěnou.

Stavby v industriálním stylu znovu ožívají s novou obytnou funkcí. Převýšené prostory již zmiňovaných loftových bytů vykazují okázalost tohoto typu architektury. Mohutné traverzy, ocelové vazníky, dřevěné trámy, prefabrikované dílce odlehčující velké prosklené plochy oken v ocelových trámech a surovost přírodních materiálů vyvažující techniku a funkčnost.

Zajímáte se o industriální architekturu? V České republice vskutku nedostatkové zboží. Již brzy svým klientům nabídnu unikátní projekt komorního bydlení v tomto nadčasovém industriálním stylu.

22. 7. 2022